TDRI : พันธบัตรป่าไม้ เครื่องมือเศรษฐกิจช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า?

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สรุปประเด็นที่น่าสนใจจากงานเสวนา เรื่อง “พันธบัตรป่าไม้ เครื่องมือเศรษฐกิจสู่ป่า 40%” เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560 นำเสนอข้อมูลโดย ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ด้านการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กลุ่มบิ๊กทรี ดังนี้

TDRI: ว่าด้วยพระราชบัญญัติด้านบำเหน็จบำนาญ

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ตั้งข้อสังเกตหลักการ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หลักการดีหวังป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจ-สังคมให้ผู้สูงวัย แต่แนวทางปฏิบัติกลับไม่เป็นมิตรแก่ลูกจ้าง ชี้หลัก ‘ง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้’ ปรับนโยบายการออมเพื่อการชราภาพ

ฉลาดเกมส์โกง: หนังดี เพื่อสังคมที่ดี

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับเชิญโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ ACT ซึ่งมีคุณประมนต์ สุธีวงศ์ […]

TDRI : 4 ประเด็นสำคัญ สถานการณ์แรงงานไทย

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ จาก TDRI ชี้ 4 ประเด็นชวนพิจารณาสถานการณืแรงงานไทย “สังคมสูงอายุ-รายได้ปานกลาง-ปริญญาว่างงาน-แรงงานนอกระบ” พร้อมให้ข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาภาคแรงงานไทยในระยะยาว

สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ : ผู้สูงอายุมึนกับมาตรการการช่วยเหลือของรัฐ

สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมามีข่าวมากมายเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำลังคิดกำลังทำเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ […]

เสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”

กำหนดการเสวนา ทีดีอาร์ไอ-ACT “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) […]

ทีดีอาร์ไอชี้อนุโลม ‘นั่งท้ายกระบะ’ ตอกย้ำแค่ใช้ กม.ไม่แก้ปัญหา เสนอปรับแนวคิดความปลอดภัยทางถนน

นักวิจัยทีดีอาร์ไอสะท้อนมุมมองกรณีรัฐถอยคำสั่ง ‘ห้ามนั่งท้ายกระบะ’ ตอกย้ำการบังคับและใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหา ทั้งยังมีแรงต้านจากสาธารณะ เผยสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ตั้งแต่ 57 มีแต่เพิ่มขึ้น เสนอปรับแนวคิดลดอุบัติช่วงเทศกาล รวมทั้งก่อน-หลัง 7 วันอันตราย พร้อมทางแก้ยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนและคุณภาพชีวิตประชาชนระยะยาว

1 2 3 4 7