เราจะแก่ไปด้วยกัน… ข้อเสนอ TDRI วางระบบร่วมดูแล ‘ผู้สูงอายุป่วย-ตาย’ ที่บ้าน

ปี 2560 ไทยจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพิง 371,978 คน  ค่าใช้จ่ายในการดูแล 59,519 ล้านบาทต่อปี  และอีก 20 […]

TDRI: ถึงเวลาปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้หรือยัง

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นับตั้งแต่ประเทศไทยขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (สำหรับแรงงานแรกเข้า) เมื่อเดือนเมษายน 2555 จำนวน 7 […]

TDRI: ถึงเวลาปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้หรือยัง

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นับตั้งแต่ประเทศไทยขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (สำหรับแรงงานแรกเข้า) เมื่อเดือนเมษายน 2555 จำนวน 7 […]

เสวนา TDRI เสนอเปิดทางตรวจทุจริต ขีดเส้น ‘ฟ้องหมิ่นประมาท’ แยกส่วนตัว-ประโยชน์สาธารณะ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เสวนาวิชาการ ทีดีอาร์ไอ – สกว. เสนอ ขีดเส้นแบ่ง ‘ฟ้องร้องหมิ่นประมาท’ ระหว่างปกป้องชื่อเสียงส่วนตัว […]

TDRI: ‘บ้าน’ ความต้องการที่สุดของผู้ป่วยระยะท้าย กรณีศึกษา ‘สิงคโปร์’ และ ‘มาเลเซีย’

ยศ วัชระคุปต์ และวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประเทศไทยมีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตด้วยรูปแบบ “ประคับประคอง” ในบางโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตมักจะต้องการอยู่ “บ้าน” […]

TDRI: ‘บ้าน’ ความต้องการที่สุดของผู้ป่วยระยะท้าย กรณีศึกษา ‘สิงคโปร์’ และ ‘มาเลเซีย’

ยศ วัชระคุปต์ และวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประเทศไทยมีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตด้วยรูปแบบ “ประคับประคอง” ในบางโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตมักจะต้องการอยู่ “บ้าน” […]

TDRI: อีกไกลแค่ไหน…จนกว่าเราจะใกล้ 2°C

วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระยะที่ผ่านมาคนไทยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนระอุกันถ้วนหน้า ดังจะเห็นได้จากการที่ยอดขายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยพุ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปี และความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนกระทรวงพลังงานต้องออกมารณรงค์ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด […]

1 2 3 4 5 7