TDRI: ดาบสองคมในวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน

ขนิษฐา ฮงประยูร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (Mutual Recognition Agreements on Tourism Professional: […]

TDRI: ดาบสองคมในวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน

ขนิษฐา ฮงประยูร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (Mutual Recognition Agreements on Tourism Professional: […]

TDRI แนะรัฐวางหมากให้ชัดก่อนเข้าสู่ AEC

หมายเหตุ: นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้โครงสร้างที่สำคัญของการร่วมกลุ่ม 3 เรื่อง การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี-การเปิดเสรีด้านการลงทุน-การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะอย่างเสรี สู่การวางมาตรการก่อนเข้าสู่ AEC […]

TDRI แนะรัฐวางหมากให้ชัดก่อนเข้าสู่ AEC

หมายเหตุ: นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้โครงสร้างที่สำคัญของการร่วมกลุ่ม 3 เรื่อง การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี-การเปิดเสรีด้านการลงทุน-การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะอย่างเสรี สู่การวางมาตรการก่อนเข้าสู่ AEC […]

1 5 6 7