“พื้นที่เรียนรู้” คืออะไร ? : เครือข่ายการศึกษาร่วมสร้างและขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้สู่สาธารณะ

เพราะการศึกษาเป็นเรื่องของเราทุกคน เป็นเรื่องของสังคม และการศึกษาก็ไม่ใช่เรื่องของห้องเรียนสี่เหลี่ยม รั้วโรงเรียนเท่านั้น แต่โลกของการเรียนรู้กว้างมาก และทุกคนสามารถที่จะออกแบบโลกของการเรียนรู้ การศึกษาของตนเองได้

เครือข่ายสื่อเด็กเตรียมยื่นรัฐสภาดันกองทุนสื่อฯ เป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้ราชการ 11มี.ค.นี้

ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ห่วงกระบวนการตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ควรเปิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หวั่นหากนำกองทุนฯ ไปอยู่ใต้กระทรวงดิจิตอล ทำให้อยู่ภายใต้หน่วยงานราชการ อาจลดความเป็นอิสระในการจัดสรรเงินเข้ากองทุน  9 มี.ค. 2558 […]