ข้อเสนอแรงงานนอกระบบต่อ ‘รัฐธรรมนูญใหม่’

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยืนยันข้อเสนอของแรงงานต่อรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป และประเด็นสิทธิแรงงาน ในข้อเสนอรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ที่มา: เว็บไซต์ voicelabour 26 ก.พ. 2559 ในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ […]

ข้อเสนอแรงงานนอกระบบต่อ ‘รัฐธรรมนูญใหม่’

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยืนยันข้อเสนอของแรงงานต่อรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป และประเด็นสิทธิแรงงาน ในข้อเสนอรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ที่มา: เว็บไซต์ voicelabour 26 ก.พ. 2559 ในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ […]

สชป.ชี้ ‘ร่าง รธน.’ ริบคืนสิทธิเสรีภาพประชาชน-เพิ่มอำนาจรัฐ ท้า กรธ.ดีเบตสาธารณะ

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นฉบับ “เพิ่มอำนาจรัฐ ริบคืนสิทธิเสรีภาพประชาชน” เสนอให้เกิดเวทีดีเบตสาธารณะกับ กรธ. หวังให้เกิดการปรับแก้เพื่อมีรัฐธรรมนูญที่ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มอำนาจประชาชน เรื่องและภาพ: รุ่งโรจน์ […]

‘เวทีสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป 2’ ขอพื้นที่ปลอดภัย จี้รัฐหยุดควบคุมสิทธิเสรีภาพ

ที่มาภาพ: NGO COD กป.อพช. เวทีสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ 2 แถลงขอพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชนในการแสดงความเห็นเรื่องการปฏิรูปและการเคลื่อนไหวเรื่องที่กระทบสิทธิ ระบุความขัดแย้งที่เกิดจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศไม่ส่งผลดีต่อบรรยากาศการปฏิรูปประเทศ พร้อมเสนอ คสช.ให้ทบทวนกฎอัยการศึก […]

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปเตรียมคุยพิจารณากรอบ ‘รัฐธรรมนูญประชาชน’

หลังจากองค์กรประชาชนมากกว่า 30 เครือข่าย 15,000 องค์กรทั่วประเทศ ได้ร่วมมือจัดตั้ง “สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป” เพื่อเป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพลเมืองซึ่งมีแนวคิดในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  โดยมีการจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศ […]