นักข่าวพลเมือง : สภาเยาวชนบ้านโพธิ์ศรีใต้

เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน นอกจากสภาผู้นำชุมชนแล้ว สภาเยาวชนที่บ้านโพธิ์ศรีใต้  ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ยังเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจต่อกันมากขึ้น ติดตามเรื่องนี้จาก Citize […]

นักข่าวพลเมือง : สภาผู้นำชุมชนบ้านสำโรง จ.สุรินทร์

เพราะเชื่อว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเข้­าใจเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาของชุมชน ที่บ้านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จึงจัดให้มีสภาผู้นำชุมชนขึ้น ติดตามรายงานจาก นักข่าวพลเมือง Citizen-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS  22 […]