เชียงใหม่ เปิดสภาพลเมือง ชูวาระชุมชนดูแลคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขา หลังแก้ปัญหามานาน

สภาพลเมืองเชียงใหม่ ระดมแนวทางการพัฒนาเมืองเมืองร่วมกัน 4 ฝ่าย”ชูวาระชุมชนดูแลคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขา” หลังแก้ปัญหาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี

นักข่าวพลเมือง : สภาพลเมืองอนุรักษ์ต้นไม้

งานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 นอกจากจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวดีเด่นประจำปี  2558 แล้วคนเชียงใหม่ ได้เปิดเวทีสภาพลเมือง ใน ประเด็น […]

ถ่ายทอดสด: เปิดสภาพลเมืองวาระ “พลังพลเมือง ร่วมจัดการ ข่วงหลวงเวียงเเก้ว” (เชียงใหม่)

ติดตามการถ่ายทอดภาพและเสียง  ชาวเชียงใหม่ ร่วมเปิดสภาพลเมือง วาระ “พลังพลเมือง ร่วมจัดการ ข่วงหลวงเวียงเเก้ว” วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค.58 […]

สภาพลเมืองเชียงใหม่ทวงผู้ว่า ฯ :ใช้ประโยชน์คุกหญิงกลางเวียง

วันนี้ ( 3 ก.พ.2557) ผู้แทนสภาพลเมืองเชียงใหม่ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทวงถามการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะกลางเมืองเชียงใหม่  ที่เคยเป็นทัณฑสถานหญิงเดิมและย้ายออกไป ร่วมปีไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่ประชาชนมีข้อเสนอหลายลักษณะยื่นให้จังหวัดไปแล้ว โดยพื้นที่สาธารณะกลางเมืองเชียงใหม่ที่เป็นทัณฑสถานหญิงเดิมนี้  […]