ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน “ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง พิษณุโลก”

  เมื่อวันที่ 21  กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณณัฐกร โซ่จินดามณี  ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก […]