นักข่าวพลเมือง : เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชียงคาน

คุณสมพงษ์ พัฒนปรีดาพันธุ์ มีภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณถนนชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวมาฝาก ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อน ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีชาวประมงเชียงคาน

วัฒนธรรมความเชื่อ นับเป็นส่วนสำคัญที่กำหนดแนวปฏิบัติของชาวประมงพื้นบ้านใน อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งเชื่อว่าต้องมีการทำพิธีเลี้ยงเรือเพื่อเป็นสิริมงคลหากหาปลาได้ตามจำนวนต้องการ คุณสมพงษ์ พัฒนปรีดาพันธุ์ นักข่าวพลเมืองจังหวัดเลย เก็บเรื่องราวของคนหาปลากับเรือในแม่น้ำโขงมาแบ่งปัน l […]

นักข่าวพลเมือง : แก่งคุดคู้

นักข่าวพลเมืองวันนี้ เป็นเรื่องราวจากผู้ชมทางบ้าน คุณสมพงษ์ พัฒนปรีดาพันธุ์ ชาวจังหวัดเลย ซึ่งแบ่งปันเรื่องราวในชุมชนมาทางเว็บไซด์ citizen Thaipbs.net เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตการสร้างงานสร้างอาชีพของชาวบ้านน้อย อ.เชียงคาน […]