‘ลมหนาว’ กระทบประมงใต้ เหนือ-อีสาน ปรับตัวรับภัยหนาว

จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา (25-26 ม.ค.59) ในภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือที่มีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ทางภาคใต้มีมรสุม ส่งผลให้เกิดคลื่นสูง […]

PERMATAMAS ยื่น จ.ม.เปิดผนึก กอ.รมน. นักวิชาการสะท้อนพลังการขับเคลื่อน นศ.

พลังนักศึกษากับการขับเคลื่อนเรื่องทรัพยากรชายแดนใต้ กองบรรณาธิการนักข่าวพลเมืองภาคใต้ สัมภาษณ์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี ในประเด็นของ นักศึกษากับความพยายามเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแสดงจุดยืนต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรชายแดนใต้ หลังจากวันที่ 22 […]

PERMATAMAS ยื่น จ.ม.เปิดผนึก กอ.รมน. นักวิชาการสะท้อนพลังการขับเคลื่อน นศ.

พลังนักศึกษากับการขับเคลื่อนเรื่องทรัพยากรชายแดนใต้ กองบรรณาธิการนักข่าวพลเมืองภาคใต้ สัมภาษณ์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี ในประเด็นของ นักศึกษากับความพยายามเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแสดงจุดยืนต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรชายแดนใต้ หลังจากวันที่ 22 […]

น้ำ คือทรัพยากรที่เป็นสมบัติผลัดกันชม…?

10 ก.ค. 2558 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี […]

1 2