สมัชชาสุขภาพแห่งชาติผนึก 280 เครือข่าย รับมือสารพัดปัญหาสุขภาวะคนไทยปี 2559

ปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 ผนึกกำลัง 280 กลุ่มเครือข่าย รับมือสารพัดปัญหาสุขภาวะคนไทย ใน 5 […]

เมื่อคำว่าทางจักรยาน ระบาด !! ไปทั่ว(มั่ว)

เมื่อทางจักรยาน ระบาด !! ไปทั่ว(มั่ว) หัวเรื่องอาจดูระคายผัสสะของหลายๆท่านที่เป็นนักปั่นเอามากๆ แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความจริงนะครับ ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสลงพื้นที่หลายพื้นที่ บางพื้นที่ รู้สึกว่ากำลังเกิดความขัดแย้งกันเรื่องการพัฒนาเส้นทางจักรยาน ด้วยมีเงินก้อนโตจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกระจายลงมายังพื้นที่ […]

เมื่อคำว่าทางจักรยาน ระบาด !! ไปทั่ว(มั่ว)

เมื่อทางจักรยาน ระบาด !! ไปทั่ว(มั่ว) หัวเรื่องอาจดูระคายผัสสะของหลายๆท่านที่เป็นนักปั่นเอามากๆ แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความจริงนะครับ ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสลงพื้นที่หลายพื้นที่ บางพื้นที่ รู้สึกว่ากำลังเกิดความขัดแย้งกันเรื่องการพัฒนาเส้นทางจักรยาน ด้วยมีเงินก้อนโตจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกระจายลงมายังพื้นที่ […]

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะ”

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย” สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักการเดินและการใช้จักรยาน รวมถึงทุกๆท่านที่สนใจการลดพลังงานทั้งเพื่อครอบครัวและเพื่อประเทศชาติ ด้วยการที่ทรัพยากรประเทศและทรัพยากรโลกได้ลดน้อยถอยลง สวนกับปริมาณประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกวัน ความสมดุลระหว่างทรัพยากรกับมนุษย์เริ่มไม่มี จะด้วยความโลภของมนุษย์หรือจากกลไกธรรมชาติเองก็ตาม หลายประเทศต่างรณรงค์การลดใช้พลังงาน หาทางออกด้วยการใช้พลังงานทดแทน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย […]

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะ”

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย” สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักการเดินและการใช้จักรยาน รวมถึงทุกๆท่านที่สนใจการลดพลังงานทั้งเพื่อครอบครัวและเพื่อประเทศชาติ ด้วยการที่ทรัพยากรประเทศและทรัพยากรโลกได้ลดน้อยถอยลง สวนกับปริมาณประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกวัน ความสมดุลระหว่างทรัพยากรกับมนุษย์เริ่มไม่มี จะด้วยความโลภของมนุษย์หรือจากกลไกธรรมชาติเองก็ตาม หลายประเทศต่างรณรงค์การลดใช้พลังงาน หาทางออกด้วยการใช้พลังงานทดแทน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย […]