“พื้นที่เรียนรู้” คืออะไร ? : เครือข่ายการศึกษาร่วมสร้างและขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้สู่สาธารณะ

เพราะการศึกษาเป็นเรื่องของเราทุกคน เป็นเรื่องของสังคม และการศึกษาก็ไม่ใช่เรื่องของห้องเรียนสี่เหลี่ยม รั้วโรงเรียนเท่านั้น แต่โลกของการเรียนรู้กว้างมาก และทุกคนสามารถที่จะออกแบบโลกของการเรียนรู้ การศึกษาของตนเองได้

‘เครือข่ายการศึกษาทางเลือก’ เสนอทำ ‘ธรรมนูญภาคประชาชน’ ขับเคลื่อนการศึกษา-สังคมไทย หลังประชามติ

8 ส.ค. 2559 สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เผยแพร่แถลงการณ์ เครือข่ายการศึกษาทางเลือก เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาและสังคมไทยตามเจตนารมณ์ของประชาชน ตามผลประชามติวันที่ 7 ส.ค. […]

คุยสั้นๆ กับ ‘ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ’ ความหวังปฏิรูปการศึกษา ภายใต้รัฐกระชับอำนาจ

“คืนการศึกษาให้ประชาชน ให้สังคมปฏิรูปการศึกษา” มอตโต้การปฏิรูปการศึกษาของสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา จากเวที ‘คืนการศึกษาให้สังคม’ ช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคนทำงานด้านการศึกษา ในการประชุมวิชาการ ‘สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน’ 2-3 เม.ย. […]

“กระจายอำนาจปฏิรูปการศึกษาคืนสู่สังคม” สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา ประกาศ 9 ข้อขับเคลื่อน

3 เม.ย. 2558 เวที ‘คืนการศึกษาให้สังคม ให้ประชาชนปฏิรูปการศึกษา’ ในการประชุมวิชาการ ‘สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน’ระหว่างวันที่ 2-3 […]