เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย

 หยุดการประมงทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน เปิดให้ประมงพื้นบ้านออกนอกเขตชายฝั่ง เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และ สมาคมรักษ์ทะเลไทยพัฒนาข้อเสนอร่วมกันเพื่อเสนอต่อพรรคการเมืองทุกพรรควาระเลือกตั้ง 62  […]

ประมงพื้นบ้าน ค้าน ม.34 ‘ห้ามเรือเล็กออกนอกเขตชายฝั่ง’ เตรียมเสนอรัฐฯ 18 ม.ค.นี้

ที่มาภาพ: เฟซบุ๊ก บรรจง นะแส 8 ม.ค. 2559 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา 34 […]