จากสมานฉันท์แรงงานไทยถึงรัฐบาล : รัฐต้องปกป้องชาวเลราไวย์ที่ถูกคุกคามจากนายทุน

4 มีนาคม 2559 – คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยออกแถลงการณ์ขอความเป็นธรรรมให้กับชาวเลชุมชนราไวย์ จ.ภูเก็ต หลังจากเคยเกิดเหตุชายฉกรรจ์รุมทำร้ายชาวบ้านที่ปกป้องที่ดินเส้นทางสาธารณะเมื่อ 27 มกราคม ที่ผ่านมา […]

ล้อมกรอบเสรีภาพ: วิไลวรรณ แซ่เตีย ไม่ลำบาก คงไม่อยากมาเดินขบวน

วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ให้สัมภาษณ์โต๊ะข่าวพลเมืองว่าด้วยเรื่อง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันในปัจจุบัน “พ.ร.บ.ชุมนุมฉบับนี้เป็นการจำกัดสิทธิ และถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของคนยากคนจนที่จะมาเคลื่อนไหว เรื่องปาก… เรื่องท้อง…. […]