นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้การทำสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ

ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าสมาร์ทโฟนมากขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันการสื่อสารบนสื่อใหม่ นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่ออบรมน้องๆ ในชุมชนให้สื่อสารเรื่องราวรอบตัวที่พวกเขาสนใจ […]

การเคลื่อนไหวทางสังคมบนโซเชียลมีเดีย โอกาสของชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมือถือ?

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน จริงหรือปัจจุบันอำนาจการสื่อสารอยู่ในมือคนเล็กคนน้อย ที่สามารถส่งสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้? ในยุคสมัยที่นักข่าว ฐานันดรที่ 4 ไม่อาจเป็นกระบอกเสียง และที่พึ่งของสังคม ชุมชนท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์ในฐานันดรใหม่ […]

การเคลื่อนไหวทางสังคมบนโซเชียลมีเดีย โอกาสของชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมือถือ?

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน จริงหรือปัจจุบันอำนาจการสื่อสารอยู่ในมือคนเล็กคนน้อย ที่สามารถส่งสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้? ในยุคสมัยที่นักข่าว ฐานันดรที่ 4 ไม่อาจเป็นกระบอกเสียง และที่พึ่งของสังคม ชุมชนท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์ในฐานันดรใหม่ […]