บริษัทผลิตรถยนต์ค่ายยักษ์เปิด ‘โครงการจากกันด้วยใจ’ ส่งลูกจ้างเหมาค่าแรงร่วมพันคน

บริษัทผลิตรถยนต์ค่ายยักษ์จากญี่ปุ่น เปิดโครงการสมัครใจลาออก ใช้ชื่อ ‘จากกันด้วยใจ’ จ่ายเงินพิเศษค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นขวัญถุง แถมรับปากหากการประกอบการดีขึ้นรับกลับค่าจ้างสวัสดิการเท่าเดิม ที่มาภาพ: http://voicelabour.org/?p=24549 5 ก.ค. […]

นักข่าวพลเมือง : ปลาเชลย

นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เป็นอีกกลุ่มคนที่สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องนะคะ  รวมทั้งเรื่องของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด เนื่องจากพวกเขามองว่าปัจจุบันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอำเภอบางบ่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปลา   ผู้เลี้ยง  และต่อเนื่องไปยังผู้บริโภค ล่าสุดพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวของ […]

นักข่าวพลเมือง : เตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิด

หลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะแล้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จนทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ต้องเร่งนำปลาขึ้นจากบ่อเพื่อป้องกันความเสียหาย วันนี้ฝนแรกตกลงมาแล้วค่ะ ซึ่งเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะเลี้ยงรอบใหม่  พวกเขาต้องเตรียมบ่อปลาอย่างไรบ้าง ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  l […]

นักข่าวพลเมือง : ลูกหญ้าดันน้ำ

เพื่อให้สามารถจับปลาสลิดที่มีในบ่อเลี้ยง ซึ่งมีลักษณะคล้ายท้องร่องได้ทั้งหมด ก่อนที่น้ำจะแห้ง และง่ายต่อการพักบ่อ เพื่อรอเลี้ยงปลาในฤดูกาลใหม่ เกษตรกรจึงใช้วัชพืชที่มีในบ่อ ม้วนเป็นก้อนใหญ่ๆขนาดพอดีกับทองร่อง จากนั้นใช้ลาก เพื่อดันน้ำจับปลา ติดตามเรื่องนี้กับ […]

นักข่าวพลเมือง : พื้นที่เลี้ยงปลาสลิด

หากพูดถึงปลาสลิดแล้ว หลายคนคงนึกถึงอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่อาหารที่สำคัญในการเลี้ยงและแปรรูปปลาส่งขายจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่นะคะ แต่ปัจจุบันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง การส่งต่อ และครอบครองที่ดินจากรุ่นสู่รุ่น รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองก็ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรและบ่อเลี้ยงปลาสลิดลดจำนวนลง  l 25 […]

ปมค่าโง่คลองด่าน คตง.แจง ‘ผู้ว่าฯ สตง.’ แนะนายกฯ ใช้วิธีหักลบกลบหนี้-รอศาลฎีกาตัดสิน

10 มี.ค. 2559 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ […]

1 2