นักข่าวพลเมือง : ต้นรุ่ย

วันนี้นักข่าวพลเมืองโรงเรียนสาขลาสุธีราอุปถัมภ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พาเราไปทำความรู้จัก “ต้นรุ่ย” หรือ “ต้นถั่วขาว” ไม้ประเภทเดียวกับโกงกาง แต่จะมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งคนรู้จักกันน้อยมาก พร้อมกับภูมิปัญญาการการนำฝักต้นรุ่ยมาทำเป็นอาหารไว้รับประทาน […]

นักข่าวพลเมือง : จากลาคลอง

ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ “ต้นจาก” ในพื้นที่ป่าชายเลน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผังเมือง และการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ จาก นักข่าวพลเมืองC-reporters วันใหม่ […]

นักข่าวพลเมือง : ผลกระทบภัยแล้ง สมุทรปราการ

นอกจากจะเริ่มเห็นผลกระทบที่ชัดเจนจากปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีแล้ว ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแม้จะไม่มีข่าวออกมาว่าได้รับผลกระทบมากนัก แต่ก็มีรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ส่งผลต่อสัตว์น้ำที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงไว้ต้องตายลงจำนวนมากติดตามในข่าวพลเมือง ข่าวค่ำ ทาง ThaiPBS […]

1 2