สื่อสารอย่างไรให้มีพลัง?!? ความท้าทายของ ‘แรงงานยุคดิจิทัล’

เสวนา “สื่อสารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุค Digital” ภายใต้โครงการเสวนา “การสร้างเสริมพลังการสื่อสารขององค์กรแรงงาน” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเสริมสร้างให้เกิดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดมคนวิชาการทบทวน ‘10 ปีนักข่าวพลเมือง’ ก้าวย่างสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

ประชุม ‘พลเมืองก้าวที่ 10 : ถอดบทเรียน 10 ปี นักข่าวพลเมือง’ ชวนคนวิชาการร่วมถอดบทเรียนความร่วมมือ จากจุดเริ่มต้นปี 2551 เปิดพื้นที่การสื่อสารภาคพลเมืองในหน้าจอทีวีสาธารณะ สู่ยุคสื่อโกออนไลน์ เมื่อภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป ใคร ๆ ก็เปลี่ยนแปลง

โจทย์ท้าทายคนสื่อรุ่นใหม่ ‘จับหัวใจ’ งานทีวีในยุคดิจิทัล

อุตสาหกรรมสื่อกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ไม่เกินปี 2561 จะมีทีวีดิจิทัลทั้งหมด 48 ช่อง ซึ่งความเป็นจริงในภาพรวมคาดว่าประเทศไทยจะมีช่องทีวีไม่ต่ำกว่า 1,000 ช่อง รวมทีวีดาวเทียม […]