นักข่าวพลเมือง : ป่าสร้างน้ำ น้ำสร้างชีวิต

พื้นที่ป่าถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงคนต้นน้ำและปลายน้ำอย่างชุมชนตะโหนด จ.พัทลุง ที่พบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของชาวบ้านและนายทุน แปรสภาพเป็นสวนยางพาราและพื้นที่ทำการเกษตร . คนในชุมชนจึงเข้ามาจัดการและดูแลป่าจากการบุกรุก เพื่อพื้นที่ป่าและรักษาแหล่งต้นน้ำ  . ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าสวนยางวิถีภูมิปัญญาชาวใต้

สมัยก่อนชาวสวนภาคใต้จะนิยมทำสวนป่ามากกว่าพืชเชิงเดี่ยวแบบสวนยางพาราเหมือนในปัจจุบัน และด้วยราคายางที่ลดลง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางผ่านคำถาม “หากคนสวนหันไปปลูกป่ายางตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในทางออกหรือไม่” วันนี้ นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้การทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรตามวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวสวนภาคใต้  l 25 […]

คุยกับเครือข่ายคนกรีดยาง: “แก้ปัญหายางพารา ต้องมองเรื่องคน ไม่ใช่ราคา”

คุยกับเครือข่ายคนกรีดยาง สุวิทย์ ทองหอม “แก้ปัญหาเรื่องยางพารา ต้องมองเรื่องคน ไม่ใช่ราคา”     มีมุมไหนของเรื่องปัญหายางพาราที่สังคมไทยไม่ค่อยได้รับรู้บ้าง? ยางมันเหมือนเป็นมายา […]

คุยกับเครือข่ายคนกรีดยาง: “แก้ปัญหายางพารา ต้องมองเรื่องคน ไม่ใช่ราคา”

คุยกับเครือข่ายคนกรีดยาง สุวิทย์ ทองหอม “แก้ปัญหาเรื่องยางพารา ต้องมองเรื่องคน ไม่ใช่ราคา”     มีมุมไหนของเรื่องปัญหายางพาราที่สังคมไทยไม่ค่อยได้รับรู้บ้าง? ยางมันเหมือนเป็นมายา […]

‘พีมูฟ-ภาครัฐ’ ประชุมร่วมไม่คืบ ปัญหาที่ดินทำกิน-ปมแผนแม่บทป่าไม้

ไทบ้านผู้ไร้สิทธิสกลนคร ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ดินทำกินต่อสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ด้านที่กระทรวงทรัพย์ฯ การประชุมร่วมระหว่างพีมูฟ กับ หน่วยงานรัฐ เพื่อหาแนวทางร่วมแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน ไม่คืบหน้า ประธานฯ สั่งปิดประชุมโดยเร่งด่วน […]

ครบ 1 ปีไล่รื้อชาวบ้านโนนดินแดน มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจี้เร่งชดเชยเยียวยา-จัดสรรที่พักพิง

29 มิ.ย. 2558 ครบรอบหนึ่งปีการบังคับไล่รื้อ ชาวบ้านโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ระบุข้อเรียกร้องขอให้ยุติการขับไล่ ชดเชยเยียวยาและจัดสรรที่พักพิง สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิ.ย.2557 […]