เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด                 ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายกรรณ  กันฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม […]

นักกฎหมายสิทธิฯ ร้องรัฐไม่สั่งฟ้อง นศ. ชี้เคลื่อนไหวตามสิทธิ-เสรีภาพพื้นฐาน

22 มิ.ย. 2558 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lawyers Association) ออกแถลงการณ์ “ขอให้ยุติการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ […]

หนองแคนติดอาวุธ…งานพัฒนา ยกระดับข้อมูลชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง

        ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตำบลหนองแคนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล […]

1 2 3