บ้านคลองไทรพัฒนา ต้นแบบชุมชนจัดการตัวเอง ท่ามกลางไฟความขัดแย้ง

“บ้านคลองไทรพัฒนา ต้นแบบชุมชนจัดการตัวเอง ท่ามกลางไฟความขัดแย้ง ทุน-รัฐ-ชาวบ้าน” ที่มา: social move Thailand ที่ดิน… นับเป็นปัจจัยการดำรงชีพที่สำคัญของมนุษย์ ทั้งในแง่ของที่อยู่อาศัย […]

‘อนุสรณ์สถานนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน’ ก้าวย่างสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน

อนุสรณ์สถานรำลึก 4 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชุมชนคลองไทรสุราษฎร์ธานี สู่ก้าวย่างในการเดินหน้าสู้เพื่อสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ เพื่อการจัดสรรที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นธรรม และลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ อนุสรณ์สถานสีขาวฐานมั่นคงแข็งแรง ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้สวยงาม โดดเด่นด้วยขดลวดสปริงที่หมุนยาวต้านแรงลม […]

เปิดอนุสรณ์สถานรำลึกจิตวิญญาณ ‘นักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน’ ถึงผู้เสียชีวิตและคนที่ยังต้องสู้

ชุมชนคลองไทรพัฒนา-สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เปิด ‘อนุสรณ์สถานนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน’ รำลึก 4 ศพเซ่นการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำกิน พร้อมจัดเวทีสาธารณะหาทางออกแก้ปัญหาการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม เปิดข้อมูลที่ดินสุราษฏร์ธานี พบนายทุน 10 ตระกูลถือครองที่ดิน […]

กสม.เตรียมนัด ส.ป.ก.-ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ถกปัญหาชุมชนคลองไทรฯ หลังถูกจี้ให้ออกจากพื้นที่พร้อมนายทุน

ตัวแทนชุมชนคลองไทรพัฒนา จ.สุราษฏร์ฯ  ร้อง กสม.หลัง ส.ป.ก. ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ สุราษฎร์ฯ ให้ดำเนินผลักดันชาวบ้านออกจากพื้นที่ กสม.รับเรื่อง เตรียมเรียกทุกฝ่ายคุย […]

คดีสังหาร ‘ลุงใช่’ สมาชิก สกต. ปมที่ดิน ส.ป.ก.นัดสืบพยาน 28-29 ม.ค.59

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) แจ้งข่าวความคืบหน้าคดีสังหารสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ปมปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ล่าสุดนัดสืบพยาน 28 และ 29 […]

1 3 4 5 6