เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ต่างใจ … เดียวกัน

  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์อยู่ในตัวเองมาก และมีความสนใจที่หลากหลายในช่วงวัยนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้น เติมเต็มความสนใจและยังเป็นการค้นหาตัวตนด้วย เช่นเดียวกันเยาวชนที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ชุมชนที่นี้จึงมีวิถีชีวิตที่สงบ […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ลดขยะสร้างยิ้ม

” เราขอเปลี่ยนได้ไหม เปลี่ยนคำว่าสลัม เป็นสลัมเหมือนเดิม แต่เป็นสลัมที่มีการจัดการที่ดีได้ไม๊ “ ด้วยนัยน์ตาที่เปล่งประกาย พร้อมความเชื่อมั่น ในคำสั้นๆของน้อง บี […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ข้าวในนา ปลาในน้ำ

บ้านโซงเลง ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็นชุมชนชนบทเล็กๆที่ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนยังพึ่งพิงวิถีการเกษตร แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้วิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตาม ความเร่งรีบกับการออกไปเล่าเรียน ออกไปทำงานในแต่ละวัน เป็นภาพที่เห็นได้ในทุกๆเช้า […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน เพลงบอกป่าพรุ

  ป่าพรุควนเคร็ง เป็นพื้นที่ป่าพรุผืนใหญ่ที่สุดของประเทศ มีเนื้อที่กว่า 2 แสนไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ผืนนี้ […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ทางนำชีวิต

ทุกๆศาสนาสอนทุกคนที่เป็นศาสนิกชนทำแต่ความดี ปฏิบัติตามครรลองที่วางไว้ในพระมหาคัมภีร์ที่ตนเองนับถือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางนำชีวิต เฉกเช่นศาสนาอิสลามที่มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นทางนำชีวิต ที่ประทานจากพระเจ้าเอกองค์อัลเลาะห์ ผ่านมายังศาสนทูตท่านนบีมูฮัมหมัด  เป็นบทบัญญัติในการใช้ชีวิตประจำวันของมุสลิมทุกคน ซึ่งเป็นทั้งหลักนิติธรรมทางศาสนาอิสลาม เป็นหลักนิติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม และเป็นหลักรัฐธรรมนูญศาสนาอิสลามที่มุสลิมจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ภาพร้อยเรื่อง

ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าเมื่อกว่า10ปีที่แล้ว ได้มีผู้อพยพชาวไทใหญ่เข้ามาอาศัยในพื้นที่แถบชายแดนเป็นจำนวนมาก ศูนย์พักพิงชั่วคราวกุงจ่อ ต.หลักแต่ง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ คืออีกพื้นที่หนึ่ง ที่ผู้อพยพชาวไทใหญ่อาศัยมาเป็นเวลานาน สร้างสังคม มีลูกหลานครอบครัว […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ชีวิตบนรอยเลื่อน

“ผมไม่เคยทำสื่อวีดีโอมาก่อน”  พงพัฒน์และเอกราชพร้อมใจกันตอบ เมื่อผมถามถึงประสบการณ์การทำสารคดี ในคราวไปเป็นผู้ช่วยวิทยากร และเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มการอบรมผลิตสื่อสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับ สพฐ นั่นเป็นครั้งแรกที่เราเจอกัน ระหว่างนั้น ผมได้ยินครูและเด็กกลุ่มนี้ซึ่งมาจากโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง […]

1 2 3