นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนทางเลือก “สะเนพ่อง”

ผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากเดิมชุมชนที่นี่มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอยู่แล้ว […]

นักข่าวพลเมือง : ตักบาตรน้ำตาล

ชาวกะเหรี่ยงโปว์แห่งบ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จะจัดงานทำบุญที่มีชื่อเรียกตามภาษากะเหรี่ยงว่า “บุญโบวกาบ่อง” หรือภาษาไทยเรียกว่า ตักบาตรน้ำตาล ไปติดตามงานบุญประเพณีนี้ได้จากนักข่าวพลเมือง จ.กาญจนบุรี ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ดนตรีแลกเปลี่ยนที่บ้านสะเนพ่อง

กลุ่ม  Melody Like ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มนักเรียน ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีโอกาสเดินทางไปที่ ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีพื้นบ้านกะเหรี่ยง  จึงเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะด้านดนตรีสากล […]

นักข่าวพลเมือง : กลุ่มคนหลงราย-คนบนเนิน

กลุ่มคนหลงรายและคนบนเนิน รวมกลุ่มกันช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ครั้งนี้พวกเขารวมตัวกันไปที่บ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อก่อสร้างห้องน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters […]

สามัญชนคนไทย : ราชการไทยจัดให้

เพราะชีวิตสามัญชนคนไทยอย่างเราต้องผูกพัน­เกี่ยวข้องกับระบบราชการตั้งแต่เกิดจนตาย “มาโนช พุฒตาล” ออกเดินทางไปสังขละบุรีในวันที่สะพานมอญ สะพานไม้แห่งศรัทธากลับมาใช้ได้อีกครั้ง