เสวนาโต๊ะกลม “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน”

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน” วันที่ […]

ก้าวสู่ ‘ประชาคมอาเซียน’ ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รายงานโดย: อัสมีนี แวสมาแอ   31 ส.ค. 2558 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดเสวนา “เปิดประตูสู่อาเซียน […]

จิ๊กซอว์ประเทศไทย : จับตาปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม

จับตาปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมกับ SEA เครื่องมือประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาส­ตร์ Chang Idol Teach For Thailand สอนเพื่อคนไทย วิธีการสอนใหม่ในห้องเรียนเล็กๆ

นักข่าวพลเมือง : อาสาสมัครคนหนุ่มสาว

การตื่นตัวของคนหนุ่มสาวที่อยากเป็นส่วนหน­ึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นยังไม่­เคยหมดไป ครั้งนี้ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองท­ั้งด้านความคิด ทัศนคติทางสังคม รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานด้านสิ­ทธิมนุษยชน ในการเป็นอาสาสมัครเข้าไปทำงานในองค์กรภาค­ประชาสังคมประเด็นทางต่างๆ ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง C-reporters นักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ […]

พัฒนาฝีมือช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย โดนนายจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา […]

งานบุญร่วมมิตร

ออกอากาศ 11/02/2557 ไปดูมิติของงานบุญที่ถูกใช้ในเชิงของการระ­ดมทุนเพื่อที่จะช่วยสังคมในด้านต่างๆ ขบวนเเห่ต้นผ้าป่าจากประชาชนชาวศรีณรงค์ 62 หมู่บ้านทยอยเคลื่อนตัวสู่อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมงานบุญร่วมมิตรเป็นงานบุญประจำปี ที่สืบทอดมา 20 […]