สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ : ผู้สูงอายุมึนกับมาตรการการช่วยเหลือของรัฐ

สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมามีข่าวมากมายเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำลังคิดกำลังทำเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ […]

เราจะแก่ไปด้วยกัน… ข้อเสนอ TDRI วางระบบร่วมดูแล ‘ผู้สูงอายุป่วย-ตาย’ ที่บ้าน

ปี 2560 ไทยจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพิง 371,978 คน  ค่าใช้จ่ายในการดูแล 59,519 ล้านบาทต่อปี  และอีก 20 […]

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือ โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและมีความสุข  l 11 มิ.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

นักข่าวพลเมือง : ด้วยรักผู้สูงวัย

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วนะคะ คนในเมืองซึ่งมีสังคมครอบครัวเดี่ยวอาจจะมีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกันคนในชุมชนนอกเขตเมืองยังคงสายสัมพันธ์แบบครอบครัวใหญ่ที่ลูกหลานช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ วันนี้ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้จังหวันครศรีธรรมราช ได้สื่อสารเรื่องราวที่คนในชุมชนได้รวมกลุ่มจิตอาสาขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงวัย ไปติดตามจากรายงาน ออกอากาศวันที่ 11 ม.ค. […]

สู่วัยชราอย่างมีศิลปะกับสังคมผู้สูงอายุ

อีกไม่ช้าไม่นาน สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนจำนวนประชากรในวัยทำงานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและการตายน้อยลงอย่างต่อเนื่อง คนไทยจะมีอายุเฉลี่ยมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกิดคำถามว่า ทางภาครัฐเองพร้อมแล้วหรือยังกับสัดส่วนประชากรที่กำลังถ่ายเทจำนวนไปสู่กลุ่มคนวัยชรา

วันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons

7-9 ตุลาคม 2558 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และเฮลพ์เอจ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงานวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุ และสร้างความตระหนักต่อสังคมถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ  […]

รายการพลเมืองข่าว : (สูง) วัยคุณภาพ เตรียมกายใจสู่วัยเกษียณ

เตรียมรับสังคมสูงวัย เตรียมตัวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไปด้วยกันในรายการพลเมืองข่าว ตอน (สูง) วัยคุณภาพ พูดคุยกับ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว หัวหน้าศูนย์สุขภาพ […]

1 2