คนรุ่นใหม่ปลุกจิตสำนึก หวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ

คนรุ่นใหมแสดงสัญลักษณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า หลังเสือดำเสียชีวิตจากการถูกล่า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

WWF เผย “10 อันดับสัตว์ป่า” ที่ลักลอบซื้อขายมากที่สุดในสามเหลี่ยมทองคำ

เสือโคร่ง ช้าง หมี และตัวลิ่ม สัตว์ป่า 4 อันดับแรก ที่มีการลักลอบซื้อขายกันมากที่สุดในเขตสามเหลี่ยมทองคำพื้นที่การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างเสรีแห่งใหญ่ รองลงมา คือ แรด เลียงผา นกเงือก กระทิง เสือดาว และเต่า ซึ่งล้วนเป็นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์