LEMPAR ชวนปกป้อง ‘สิทธิพลเมือง-สิทธิทางการเมือง’ ของ ปชช. ขอรัฐเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

28 มิ.ย. 2559 สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) และภาคีร่วมเผยแพร่แถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Lembaga Patani Raya untuk […]

เดินหน้าเสวนา “สันติภาพจอมปลอมฯ” หลังถูกห้ามจัด

21 มิ.ย. 59 เครือข่ายประชาชน จชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ (PERMATAMAS) ยืนยันจัดเสวนาสาธารณะ “สันติภาพจอมปลอม เมื่อรัฐคุกคามนักสิ่งแวดล้อมและนักสิทธิ” ในเวลาเดิม […]

นักข่าวพลเมือง : Peace Survey

หลังจากการแถลงผลสำรวจสันติภาพ หรือ Peace Survey ครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานสำรวจตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากคนในพื้นที่ วันนี้ คุณอิมรอน […]

ก้าว 2 ปี CSOs ชายแดนใต้ : สร้างพื้นที่กลาง-เสริมพลัง-ขยายเครือข่าย หนุนสันติภาพภาค ปชช.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา 26 องค์กรเครือข่ายสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559 – […]

ก้าว 2 ปี CSOs ชายแดนใต้ : สร้างพื้นที่กลาง-เสริมพลัง-ขยายเครือข่าย หนุนสันติภาพภาค ปชช.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา 26 องค์กรเครือข่ายสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559 – […]

แถลง ‘ผลสำรวจสันติภาพ’ ปชช.ในพื้นที่ยังคงคาดหวังต่อการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้

วันนี้ (17 พ.ค. 2559) ผู้แทนของสถาบันทางวิชาการและองค์กรประชาสังคม 15 องค์กร ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ณ […]

1 2 3 4 5 16