นักข่าวพลเมือง : สันติภาพชายแดนใต้ที่เมืองกรุง

การสื่อสารเรื่องราวในพื้นที่ชายแดนใต้ไปสู่สังคมภายนอกที่ผ่านมามักจะเป็นในแง่มุมของความรุนแรง สื่อภาคประชาสังคมในพื้นที่จึงเริ่มสื่อสารพลังแง่บวกที่เกิดขึ้นด้วยแนวทางสันติวิธีออกสู่พื้นที่ส่วนกลางของประเทศให้ได้เห็นและรับรู้ด้วยเช่นกัน ไปติดตามได้จาก นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 59 @ […]

นักข่าวพลเมือง :บทสนทนาที่ชายแดนใต้ คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่

นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS วันนี้ไปติดตามรายงานความร่วมมือของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ สันติศึกษา แลอิสลามศึกษา ที่ร่วมกันนำความรู้วิชาการผ่านงานเขียนสะท้อนความเข้าใจต่อสังคมมุสลิม 

“รัฐประหารเป็นการถอยหลังครั้งแล้วครั้งเล่า” – คณะบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร

คณะบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร แถลงขอให้กองทัพบกยุติการใช้อำนาจที่ไม่ชอบ, ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทำอันเป็นการละเมิดหลักนิติธรรมและการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ที่บัญญัติห้ามการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, และขอให้ผู้รักและมีความจริงใจต่อประชาธิปไตยทุกคนอาศัยสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 69 เพื่อต่อต้านโดยสันติวิธี แถลงการณ์ : […]

ถึงเธอประเทศไทยในอุดมคติ ข้อเสนอสีรุ้งจากกลุ่มโลกสวย

เป็นอีกกลุ่มที่ออกมาร่วมเสนอทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของการปฏิรูปทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและโดยสันติวิธี นี่คือ “กลุ่มโลกสวย” การเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊คอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2556 จนถึงวันนี้ […]

คุยกับชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : อย่าหมดหวัง ที่จะโอบกอดความขัดแย้ง

10 มกราคม 2557 มันเป็นยามบ่ายที่สถานการณ์ทางการเมืองคุกรุ่น ทั้งยังเดาไม่ออกว่าขณะนี้คลื่นความขัดแย้งเป็นระลอกเก่าหรือระลอกใหม่ และที่ยังไม่ชัดเจนเสียยิ่งกว่าคือ ความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่นั้น เราเดินมาอยู่ตรงไหนของเส้นความขัดแย้ง ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | พาราความขัดแย้ง : ข้อเสนอทางออกสำหรับสาธารณชนที่เอาและไม่เอาการเลือกตั้ง 2 กุมภาฯ

โดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สกว. ภาพ: อนุช ยนตมุติ คำว่า “พารา” แปลว่าเมือง บ้านเมืองของเราตกอยู่ในเงาของความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่ว่าด้วย […]