นักข่าวพลเมือง : โฮมแฮงดำนารวม

เนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากจนทำให้ปริมาณข้าวในแต่ละปีไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้า  นั่นทำให้เครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่าง จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “โฮมแฮงดำนารวม” ที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 […]

นักข่าวพลเมือง : ประชาสังคมยโสธร

ความเข้าใจต่อวิถีชีวิตชุมชน  และทรัพยากรของถิ่นในฐานะเจ้าของบ้าน  ทำให้ภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธรมีการรวมกลุ่มพูดคุยหารือแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรดิน น้ำ ป่า วันนี้ คุณสันติ ศรีมันตะ นักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ผลักดันแม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านภาคีเครือข่ายลุ่มน้ำบางปะกงได้ยกขบวนของดี ทั้งอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่น และข้อมูลทางวิชาการเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่มาส่งเสียง ณ ใจกลางเมือง ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หลังเตรียมความพร้อมกว่า 3 […]

นักข่าวพลเมือง : ลงน้ำหาปลา

แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างประปรายแต่น้ำในสระที่ทุ่งนาบ้านสร้างช้าง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ก็ยังมีไม่มากนักนี่จึงเป็นโอกาสดีที่เจ้าของพื้นที่และสระน้ำจะชวนญาติมิตรและคนในครอบครัวลงจับปลาที่ปล่อยไว้เมื่อหน้าฝนปีที่แล้วขึ้นมาเป็นอาหารพร้อมกับการเล่นน้ำคลายร้อนติดตามภาพบรรยากาศการหาอยู่หากินที่คุณสันติ ศรีมันตะ  บอกว่านี่คือวิถีแบบบ้านๆจากรายงานค่ะ ออกอากาศ 9 พ.ค. 59 […]