นักข่าวพลเมือง ตอน สารคดีกระจายอำนาจ

“สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น” โดยไทยพีบีเอส เครือข่ายเชิงประเด็น และผู้ผลิตภาคพลเมือง ประเด็นที่ถูกจับตาและมีการเคลื่อนไหวทางสังคมตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา คือ “เรื่องการกระจายอำนาจ” ปฏิกิริยาทางสังคมที่่เกิดขึ้น ด้านหนึ่งคือ การต้านแนวคิดยุบระบบราชการส่วนภูมิภาคของกลุ่มกำนัน […]

ตอนที่ 5 เสียงร้องจากท้องถิ่น (เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น)

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น   รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ประเด็น : […]

ตอนที่ 4 อำนาจประชาชน

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ประเด็น : การกระจายอำนาจ […]

ตอนที่ 3 ความฝันในวันเสรี

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ประเด็น : การกระจายอำนาจ […]

ตอนที่ 2 วิกฤติที่บ้านเกิด

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ประเด็น : การกระจายอำนาจ […]

1 2