14 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 14 เดือนกันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จัดโครงการเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติด                 ที่หอประชุมอาคารชงโค โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส […]

13 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 13 เดือนกันยายน 2559 จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ขับเคลื่อนตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                 ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายวสันต์ […]

12 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 12 เดือนกันยายน 2559 ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนับพันคนร่วมงานวันอีดิ๊ลอัฎฮาประจำปี 2559                 หลังมีประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีให้เช้าของวันที่ 12 กันยายน […]

11 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 11 เดือน กันยายน 2559 เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 13/2559                 ดร.เทอดเกียรติ […]

10 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 10 เดือนกันยายน 2559 อำเภอแม่สอดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบลเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ห้องประชุมกิตติภาวัฒนาวิลเลจรีสอร์ท ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยมีนายธนยศ ปานขาว […]

1 2 3 4 5 52