14 องค์กรเกษตรฯ-คมค.อาหาร หนุนตรวจสอบ ‘สสส.’ อย่างเปิดเผย ไม่เลือกปฏิบัติ

แถลงการณ์เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ สสส. อย่างเปิดเผย โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด 21 ต.ค. 2558 14 […]

มจร.เอาจริงพระสูบบุหรี่ ทำภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสียหาย ชู 10 นวัตกรรมลดบุหรี่

        ภาพพระสงฆ์ที่ยืนสูบบุหรี่ตามสถานที่สาธารณะคงเป็นสิ่งที่เราได้เจอบ่อยครั้ง  จนบางทีเลยเถิดจับกลุ่มสูบบุหรี่มุมต่างๆ อย่างสบายใจ แม้ว่าในอดีตจะมีพระเถระสูบบุหรี่ อย่างหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ […]

เชิญร่วมกิจกรรม “คนมีราก” กับปัญหาระบบการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาไทยที่เน้นความรู้ทางวิชาการ มากกว่าการปฏิบัติจริง ทำให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีของเด็กและเยาวชน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 […]

1 2