สัมมนา “เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดสัมมนา “เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้” วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา […]