สร้างโมเดลแก้วิกฤต ‘ขยะล้นชุมชน’ ผนึกทุกภาคส่วนชวนร่วมสานพลัง

เวทีสานใจฟอรั่มวางเข็มทิศปฏิรูปขยะชุมชน นพ.ประเวศ ย้ำ 3 แนวทางผนึกความร่วมมือรูปธรรม ชูธงเมืองไทยไร้ขยะเกิดได้จริง สช.เชื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาทันที นำ 5 […]

ผนึกกำลังเคลื่อน ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์’ หวังแก้ปม ‘สุขภาวะสงฆ์ไทย’ ก่อนวิกฤต

เวที สช. เจาะประเด็น ผนึกทุกภาคส่วนแก้ปัญหาสุขภาวะพระสงฆ์ ยกร่าง ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ’ ตั้งเป้าประกาศใช้ปลายปี 2560 มหาเถรสมาคม-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหนุน หวังพระสงฆ์ไทยห่างไกลโรคร้าย วอน รพ.สต.ช่วยเป็นหูตาเก็บข้อมูล

เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2560 “บ้าน-วัด-โรงพยาบาล พระสงฆ์ไทยในวิกฤตสุขภาวะ”

‘สงฆ์ไทย’ เสี่ยงโรคเรื้อรังอื้อ ‘ไขมัน-อ้วน-ไต-โลหิตจาง’ แม้ว่าร้อยละ 95 ของคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชน หากในปัจจุบัน พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ศาสนากลับต้องเผชิญปัญหาสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งจากอาหารทำบุญตักบาตรจากประชาชน พฤติกรรมเสี่ยง […]

บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพ ผนึก 2 องค์กร สังคายนาการผลิต-บริหารจัดการวิชาชีพด้านสุขภาพ

ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ บูรณาการแผนกำลังคนด้านสุขภาพ 10 ปีข้างหน้า ดึง สวค. ร่วมมือกับ สกอ. สังคายนาการผลิต-บริหารจัดการวิชาชีพด้านสุขภาพ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ย้ำต้องมีการกระจายบุคลากรสู่พื้นที่ทั้งในเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง

“ผู้ป่วยมินามาตะ” เข้าพบตัวแทนรัฐบาล-หน่วยงานไทย เร่งลงนาม “อนุสัญญาสารปรอท”

“ผู้ป่วยมินามาตะ” พร้อมคณะนักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) ได้เดินทางเข้าพบตัวแทนรัฐบาลและหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกร้องให้เร่งลงนามในอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท   บุษป์สุคนธ์ ปั้นช้าง, มูลนิธิบูรณะนิเวศ รายงานและถ่ายภาพ […]

60 ปี บาดแผลมินามาตะ 10 เครือข่ายประชาชนไทยเรียกร้อง “ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม”

10 ก.ย. 2559 ในวาระครบรอบ 60 ปีของการค้นพบโรคมินามาตะและมีรายงานทางการแพทย์อย่างเป็นทางการครั้งแรก เครือข่ายจุฬาฯ นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือเพื่อผู้ป่วยโรคมินามาตะ […]

ไฟเขียวให้ศึกษา HIA กรณีความตกลง TPP ห่วง ‘อุตสาหกรรมยา’ กระทบหนัก

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางศึกษาผลกระทบจาก TPP ด้านสุขภาพ ห่วงอุตสาหกรรมยาในประเทศมีปัญหาหนัก หากรัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วมในความตกลงฉบับนี้ ขณะที่คนไทยอาจเข้าถึงยารักษาโรคยากขึ้น วางกรอบจัดทำ HIA ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 […]

1 2