เครือข่ายผู้ป่วยฯ บุก ก.พาณิชย์ ขวางแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร สอดไส้เนื้อหา TPP

เครือข่ายผู้ป่วยฯ บุกกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขวางแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร ลักไก่สอดไส้เนื้อหา TPP เอื้อต่างชาติ แหกตา ครม.- สนช. […]

FTA Watch ยัน TPP กระทบ ‘ปชช.-ฐานทรัพยากร-อธิปไตย’ ด้านรัฐบาลยังไม่สรุปเข้าร่วม

20 ต.ค. 2558 กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) โดยนางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มฯ เผยแพร่แถลงการณ์ […]

ห่วงร่วม ‘TPP’ ทำผูกขาด ‘ยา-เมล็ดพันธุ์’ – รัฐบาลชั่วคราวไม่ควรผูกมัดประเทศชาติ

ผู้บริโภคห่วงหากเป็นสมาชิก TPP ทำให้เกิดการผูกขาดข้อมูลทางยา ตลาดยา รวมถึงขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม ด้านการเกษตรกรผูกขาดเมล็ดพันธุ์ เก็บเมล็ดพันธ์หรือปันเมล็ดพันธ์ยังผิดกฎหมาย และอาจทำให้ไทยต้องถูกบีบบังคับให้ปลูกพืชจีเอ็มโอ 13 ต.ค. […]

กลุ่มผู้ป่วยบุกพาณิชย์ จี้ทำหน้าที่รักษาชีวิตประชาชน ไม่ปล่อยบริษัทยาคร่าชีวิตด้วยยาราคาแพง

2 ก.ค. 2558  กลุ่มประชาชนที่ติดตามปัญหาราคายาและสิทธิบัตร ประกอบด้วย 1) เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 2) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา […]