WWF เปิดรายงานเพื่อสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ เผยผืนป่าในไทยเพิ่มขึ้น

WWF International รายงานแห่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ Living Planet Report 2018 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโลก เผยดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ชี้ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังเสื่อมถอย […]

WWF แนะ “กลุ่มธนาคารในอาเซียน” เพิ่มบทบาทด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เผยข้อมูลรายงาน “การธนาคารอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน: ปัญหาและอุปสรรค” เก็บข้อมูลธนาคาร 6 ประเทศของอาเซียน พบธนาคาร 21 แห่ง จาก 34 แห่งรู้ว่าให้ทุนกับกิจการที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ไม่ยอมเปิดเผยมาตรการจัดการความเสี่ยง ชี้ธนาคารควรมีแนวทางการบริหารและจัดการด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน เพื่อป้องกันวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

เสวนา “ส่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา “ส่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. […]

กรีนพีซ – ปลดแอกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล มุ่งหน้าพลังงานหมุนเวียน

การรณรงค์เกิดขึ้นในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีภาคประชาสังคมเข้าร่วมกว่า 200 กลุ่ม และประชาชนมากกว่า 61,000 คนร่วมกันเรียกร้องเพื่อหยุดเชื้อเพลิงฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน

สิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี แม้จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สถาปนาขึ้นมา

ฉันเติบโตในสังคมเมือง แหล่งต้นไม้ที่ฉันเห็นบ่อยที่สุดคือต้นไม้ริมถนน ถ้าฉันอยากเห็นต้นไม้เยอะ ๆ ฉันก็ต้องไปสวนสาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดไว้ให้ฉันไปพักผ่อนหย่อนใจ หากฉันไม่มีโอกาสได้ออกจากเมือง หรือเปิดหูเปิดตาจากการเดินทางไปสังคมอื่น เมืองอื่น ประเทศอื่น สิ่งที่เรียกว่า […]

‘กสม.’ ชมนายกฯ ‘ยุติเหมืองทอง’ ร้องนำบทเรียนปัญหาไปพิจารณา ‘ร่าง กม.แร่’

13 พ.ค.2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. เพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชน […]

1 2 3 8