กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมฯ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค 2560 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ download และยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมพร้อมเอกสารหลักฐานได้ […]

นักข่าวพลเมือง : ค่ายเยาวชนเรียนรู้การผลิตสื่อสร้างสรรค์ จ.อุดรธานี

เพื่อสร้างความน่าสนใจ และบอกเล่าเรื่องราวในท้องถิ่น เยาวชนจังหวัดอุดรธานีจึงจัดกิจกรรมเรียนรู้การผลิตสื่อร่วมกับคนในชุมชน  ติดตามเรื่องนี้กับ  Citizen reporter  ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ออกอากาศวันที่ 21 […]

นักข่าวพลเมือง : คาดเข็มขัดนิรภัย ความปลอดภัยในการเดินทาง

นักข่าวพลเมืองวันนี้  ไปสำรวจมุมมองเรื่องข้อจำกัดการใช้เข็มขัดนิรภัยและความพยายามในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ  กับ Citizen reporter คุณเจษฎา ต้นจำปา สื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกอากาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2559 […]

นักข่าวพลเมือง : มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์

มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว คือพื้นที่ที่ทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อร่วมกัน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน เพลงบอกป่าพรุ

  ป่าพรุควนเคร็ง เป็นพื้นที่ป่าพรุผืนใหญ่ที่สุดของประเทศ มีเนื้อที่กว่า 2 แสนไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ผืนนี้ […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ชีวิตบนรอยเลื่อน

“ผมไม่เคยทำสื่อวีดีโอมาก่อน”  พงพัฒน์และเอกราชพร้อมใจกันตอบ เมื่อผมถามถึงประสบการณ์การทำสารคดี ในคราวไปเป็นผู้ช่วยวิทยากร และเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มการอบรมผลิตสื่อสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับ สพฐ นั่นเป็นครั้งแรกที่เราเจอกัน ระหว่างนั้น ผมได้ยินครูและเด็กกลุ่มนี้ซึ่งมาจากโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ สองกำลังสื่อ ตอน คนคืนป่า ป่าคืนเล

บ่อยครั้งที่บทเรียนอันเจ็บปวด ก็จำเป็นต่อการเตรียมรับมือกับการคุกคามที่อาจรุนแรงกว่า เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านคลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ หลายสิบปีก่อน ป่าชายเลนที่นี่ถูกรัฐสัมปทานให้ตัดไม้เพื่อเผาถ่าน นาทีนั้นความรุ่งเรืองด้านการค้าถ่านทำให้หมู่บ้านคึกคัก กำนัน ต.คลองยางเล่าว่า […]

1 2