“ไทยพีบีเอส” ปฏิเสธข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทบริษัทเหมืองทอง ยืนยันภารกิจ “สื่อสาธารณะ”

ผู้บริหารไทยพีบีเอสขึ้นศาลนัดพร้อม คดี ‘เหมืองทองเลย’ ฟ้อง ‘ไทยพีบีเอส’ หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 50 ล้าน เหตุเยาวชนนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวค่ายเด็ก […]

“มองอนาคต” 10 ปีข้างหน้าของสื่อสาธารณะ

10 ปี ขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอส)ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งนับว่าเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะเป็นบทเรียนในการผลัดดันความเป็นสื่อสาธารณะที่ทุกคนเป็นเจ้าของด้วยความสมดุลและเป็นธรรม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งเป็นขาสำคัญที่จะช่วยสะท้อน ผลักดัน […]

ระดมคนวิชาการทบทวน ‘10 ปีนักข่าวพลเมือง’ ก้าวย่างสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

ประชุม ‘พลเมืองก้าวที่ 10 : ถอดบทเรียน 10 ปี นักข่าวพลเมือง’ ชวนคนวิชาการร่วมถอดบทเรียนความร่วมมือ จากจุดเริ่มต้นปี 2551 เปิดพื้นที่การสื่อสารภาคพลเมืองในหน้าจอทีวีสาธารณะ สู่ยุคสื่อโกออนไลน์ เมื่อภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป ใคร ๆ ก็เปลี่ยนแปลง

“สภาผู้ชมไทยพีบีเอสเหนือบน” ชูประเด็น “ความเหลื่อมล้ำ” ปรับทิศสื่อสาธารณะ

รายงานโดย: ตาล วรรณกูล เวทีสมัชชาสภาผู้ชมผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือบน ภายใต้กลไกขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ชมรายการ เมื่อวันที่ 5-6 […]

กำหนดการ “ห้องเรียนทีวีชุมชน เรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า สู่สื่อสาธารณะชุมชน”

กำหนดการงาน “ประชุมเครือข่ายสื่อพลเมือง ประจำปี 2557” “ห้องเรียนทีวีชุมชน เรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า สู่สื่อสาธารณะชุมชน” วันที่ 26-27 พฤศจิกายน […]

1 2