นักข่าวพลเมือง : ส้มโอภูคิ้ง

เมื่อชาวสวนส้มโอ หาตลาดส่งออกเอง…. “คุณนิคม เฟื่องฟู” เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสนใจเรื่องทักษะการสื่อสาร จึงฝึกฝนถ่ายภาพ ตัดต่อ ทำคลิปวิดีโอด้วยตนเองแบบครูพักลักจำ เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตของชาวบ้านบุ่งสิบสี อ.เกษตรสมบูรณ์ […]

นักข่าวพลเมือง : สื่อสร้างสรรค์ ณ เนินมะปราง

นักข่าวพลเมืองวันนี้ นิสิตภาควิชานิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ติดตามการสื่อสารของคนในชุมชนที่ใช้สื่อออนไลน์ สื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนรวม และแสดงศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนอย่างแท้จริง […]

การเคลื่อนไหวทางสังคมบนโซเชียลมีเดีย โอกาสของชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมือถือ?

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน จริงหรือปัจจุบันอำนาจการสื่อสารอยู่ในมือคนเล็กคนน้อย ที่สามารถส่งสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้? ในยุคสมัยที่นักข่าว ฐานันดรที่ 4 ไม่อาจเป็นกระบอกเสียง และที่พึ่งของสังคม ชุมชนท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์ในฐานันดรใหม่ […]

การเคลื่อนไหวทางสังคมบนโซเชียลมีเดีย โอกาสของชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมือถือ?

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน จริงหรือปัจจุบันอำนาจการสื่อสารอยู่ในมือคนเล็กคนน้อย ที่สามารถส่งสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้? ในยุคสมัยที่นักข่าว ฐานันดรที่ 4 ไม่อาจเป็นกระบอกเสียง และที่พึ่งของสังคม ชุมชนท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์ในฐานันดรใหม่ […]

สัมพันธ์เสมือนในห้วงเวลา – ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

หลายๆ ครั้ง การจุดชนวนความไม่พอใจ ถูกสร้างขึ้นจาก โซเชียลมีเดีย จนบานปลายออกมาเป็น ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ พาลให้นึกถึงภาพยนตร์ชื่อ Inception การหลับฝันและสร้างโลกของความสุขที่หลายๆ คนคงพอใจไม่น้อย

นักข่าวพลเมือง : กำลังใจถึงราชประสงค์

นอกจากกำลังใจจากภาคพลเมืองที่ส่งถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดราชประสงค์  แนวทางการเลือกรับสื่อบนสังคมออนไลน์ จะเป็นอย่างไร  ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 19 สืงหาคม 2558 เวลา 05.00 […]