9 ก.พ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็ก หลัง ‘สุขุมพันธุ์’ รักปากเร่งมือ

Chang.org รายงานความคืบหน้า หลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” รับปากคืนพิพิธภัณฑ์เด็ก กลุ่มผู้ปกครองนัดรวมตัวจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมเปิดเวทีระดมสมอง “ช่วยกัน คิดส์ […]

9 ก.พ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็ก หลัง ‘สุขุมพันธุ์’ รักปากเร่งมือ

Chang.org รายงานความคืบหน้า หลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” รับปากคืนพิพิธภัณฑ์เด็ก กลุ่มผู้ปกครองนัดรวมตัวจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมเปิดเวทีระดมสมอง “ช่วยกัน คิดส์ […]