ชุมชนโชคสามสาย สู้เพื่อสิทธิ์ที่สาธารณะทับที่ดินทำกิน

การปักหลักต่อสู้ทวงสิทธิในที่ดินของบรรพบุรุษกลับคืนมาจากการประกาศที่สาธารณะประโยชน์ทับที่ดินทำกินกว่า 35 ปี ของชาวชุมชน “โชคสามสาย” จ.สุรินทร์ บทพิสูจน์ที่ว่า “รัฐรุกที่ชาวบ้าน”

นักข่าวพลเมือง : วิถีอนุรักษ์ควายไทย

ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่อ่างเก็บน้ำลำพอกเต็มไปด้วยฝูงความนับร้อยตัว ออกมาหากินหญ้าสาหร่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ชาวบ้านใน ต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เลี้ยงควายตามธรรมชาติ ความผูกพันระหว่างคนกับควายและการพึ่งพาธรรมชาติ เป็นภาพที่หลายคนอาจหาชมได้ยาก […]

นักข่าวพลเมือง : พลเมืองจิตอาสา จ.สุรินทร์

พลเมืองจิดอาสาที่ จ.สุรินทร์ ออกมาช่วยกันทำความสะอาดศาลหลักเมือง  งานนี้ทำเห็นถึงพลังจิตอาสาและความร่วมไม้ร่วมเมืองกันทุกภาคส่วน ของพี่น้องชาวเมืองสุรินทร์ น้องจากนี้ทุกคนยังเชื่อว่าการทำความสะอาดศาสหลักเมืองถือเป็นสิริมงคลแก่ชิวิตตัวเองด้วย

นักข่าวพลเมือง : พระพุทธรูปไม้โบราณ

พระพุทธรูปไม้โบราณ อายุกว่า 1,000 ปี ถูกรวบรวมไว้ที่ วัดอาม็อง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ […]

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนวัยใส หัวใจกันตรึม

กันตรึม เป็นวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของชาวอีสานใต้ ที่ใช้แสดงเพื่อความบันเทิง ประกอบพิธีกรรม และการรักษาโรคภัยต่างๆ . กันตึมกำลังจะเลือนหายไป วันนี้กลุ่มเด็กถักทอ จังหวัดสุรินทร์ มารวมพลังสืบสานการแสดงกันตรึมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานไว้ […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดช่องจอม

ก่อนที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเรื่องของการค้าชายแดน เช่นที่ ตลาดช่องจอม จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับชุมชนโอร์เสม็ด […]

นักข่าวพลเมือง : ครัวกลางเมืองแก

อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมจะส่งผลต่อพัฒนาการตามวัยของเด็กๆ เทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จึงร่วมกับแม่ครัวในชุมชนคัดสรรอาหารกลางวันของเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีเมนูหมุนเวียน ถูกต้องตามหลักโภชนาการภายใต้งบประมาณที่มีอยู่    ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง มูลนิธิสื่อสร้างสุข […]

1 2