นักข่าวพลเมือง : ใบตองพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

พื้นที่กว่า 3,000ไร่ ในตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่นี่เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกต้นกล้วยที่สำคัญ ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่นี้ มีการปลูกต้นกล้วยมากว่า100ปี สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่  l […]

นักข่าวพลเมือง : พระนักพัฒนา

นักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนคนต้นน้ำสรอย จากอ.วังชิ้น จ.แพร่ มีความตั้งใจที่จะสื่อสารเรื่องราวของพระน­ักพัฒนาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้น­ที่ภาคเหนือวันนี้พวกเขาจะพาเราไปติดตามเร­ื่องราวของพระทำนา ที่วัดเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัยThaiPBS   ออกอาศวันที่ […]