วงแชร์: ออกแบบอนาคต… สังคมสูงวัยไปด้วยกัน

‘วรเวศม์’ ชี้ 3 เงื่อนไขการออกแบบสังคมสูงวัย ระบบรองรับความหลากหลาย-คนที่เกี่ยวข้อง-การจ้างงาน ‘พระครูสุจิณกัลยาณธรรม’ เผยถ้าจะรอให้รัฐออกแบบให้ ไม่ทัน ชุมชนต้องมาดูแลผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ เรียนรู้ว่าต้องอยู่กับโลกความเป็นจริงไม่ใช่โลกเสมือนจริง

พลังเยาวชนดูแลคนสูงวัยในชุมชน

  “หนูเคยได้ไปดูพระบิณฑบาต ได้ไปเห็นสังคม (จ.สุพรรณบุรี) บรรยากาศ ผู้คนใจดียิ้มแย้ม ที่นั่น (จ.ขอนแก่น) ดีมาก เราอยากให้สังคมที่เราอยู่มีบรรยากาศแบบนั้นบ้าง […]

วันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons

7-9 ตุลาคม 2558 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และเฮลพ์เอจ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงานวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุ และสร้างความตระหนักต่อสังคมถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ  […]