นิทรรศการหนังสือนิทานภาพครั้งที่ 1 จ.ลำปาง โดยมูลนิธิเมล็ดฝัน

นิทรรศการหนังสือนิทานภาพนานาชาติครั้งที่ 1 โดย มูลนิธิเมล็ดฝัน และกิจกรรมการอ่านจากเครือข่ายส่งเสริมการอ่านของจังหวัดลำปาง วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เวลา […]