นักข่าวพลเมือง : หนองไฮน้อยปลอดเหล้า

สภาผู้นำชุมชนเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของคนในหมู่บ้านหนองไฮน้อย ที่จังหวัดอำนาจเจริญ วิธีนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และสร้างพื้นที่กลางในการร่วมกันคิดเพื่อช่วยกันทำให้เกิด ชุมชนน่าอยู่ แนวคิดนี้ทำอย่างไร ได้ผลแค่ไหน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข ออกอากาศวันที่ 14 เม.ย.59 […]