นักข่าวพลเมือง : อ.พ.ม.

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามกิจกรรมเรียนรู้การผลิตสื่อ ทั้งละครเร่ และหนังสั้นของเยาวชนโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่ช่วยให้พวกเขาได้ฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ติดตามเรื่องนี้จาก Citize Reporters […]