นักข่าวพลเมือง : จ้างงานไม่เป็นธรรม

  คุณคำปิ่น อักษร นักข่าวพลเมืองเดินทางไปที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแรงงานไทยที่เคยไปทำงานในต่างประเทศด้วยความหวังที่จะหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวและสานฝันที่วาดไว้ แต่พอไปทำงานแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะ พวกเขาต้องกลับเมืองไทยพร้อมบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานและยังต้องต่อสู้คดีควบคู่ไปกับหนี้สินที่กู้ยืมมา  l 17 […]

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตปลอดหนี้

…หนี้สินเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของคนไทยในปัจจุบันค่ะ โดยผลการสำรวจโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า ปัจจุบัน ในปี 2558 คนไทยมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย 248,000 บาท […]

นักข่าวพลเมือง : ป้ายาลดต้นทุนแก้หนี้ชาวนา

ชาวนายากจนมีหนี้สินมากมายคือภาพจำของชาวนาที่เรารับรู้กัน ป้ายา หรือสุริยา แก้วสระแสน เกษตรกรบ้านหนองตาสาม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก็เช่นกันค่ะ แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในพื้นที่ 3 ไร่ ของครอบครัว จากนาเคมีมาเป็นนาอินทรีย์ซึ่งลดต้นทุนการผลิตได้จริง โดยการพึ่งตนเอง ทำให้ความหวังที่ปลดเปลี้ยงหนี้สินจากการทำเกษตรเป็นจริงได้ ติดตามจากนักข่าวพลเมือง กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน […]

นักข่าวพลเมือง : สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย

การร่วมกันถอดบเรียนและร่วมกับออกแบบแผนชุมชนที่ผ่านมา ทำให้คนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีรู้ว่าชุมชนมีปัญหาอะไร และจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนมีสุข หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องหนีสิน นักข่าวพลเมืองกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทางเลือกได้ลงพื้นถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการชุมชนของคนหนองสาหร่ายผ่านสถาบันการเงินชุมชน ติดตามในวันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ […]

บันทึกเดินทาง: ชีวิตติดลบของชาวนาอ่างทอง

มีคนชอบพูดว่า… ชาวนาปลูกข้าวเยอะ แต่เราไม่ได้เอาไว้กิน ไม่มีกิน เพราะชาวนามีหนี้ วลีจากความรู้สึก และประสบการณ์ทำนาของ ป้าวินัย  หิรัญอ่อน ชาวนาอ่างทอง […]