นักข่าวพลเมือง : หน่อไม้กับชาวภูไท

ผู้ผลิตภาคพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขและเครือข่ายทีวีชุมชนอุบลราชธานีสื่อสารเรื่องราวของชาวภูไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับหน่อไม้ค่ะ ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันจะเปลี่ยนไป ชาวภูไทบางพื้นที่ไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหาหน่อไม้เหมือนในอดีต แต่พวกเขาก็มีวิธีการปรับตัวเพื่อรักษาวิถีดั้งเดิมเอาไว้