นักข่าวพลเมือง : หมอลำกับคนอีสานรุ่นใหม่

หมอลำเป็นศิลปะที่อยู่คู่กับคนอีสานมานาน ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนมอง อาจจะรู้สึกว่าหมอลำค่อยๆ จางหายไปจากสังคมอีสาน แต่ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมสำคัญของภาคอีสานนี้ไว้ โดยปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวเช้า 5 […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำหุ่น

ศิลปะพื้นบ้านชาวอีสานอย่าง “หมอลำ” ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ และวันนี้ที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ครูและเยาวชนที่นั่นได้นำเอาบทร้องหมอลำมาประยุกต์เนื้อหาเข้ากับคติธรรมนิทานพื้นบ้านผ่านการแสดงละครหุ่นที่ทำจากกระติบข้าวเหนียวเพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆในชุมชน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำกับการเรียนรู้คนรุ่นใหม่

นักข่าวพลเมือง วันนี้จะพาไปดูอีกความพยายามเรียนรู้ศิลปะ­พื้นบ้านของชาวอีสาน อย่าง “หมอลำ” ของคนรุ่นใหม่ ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำ

นักข่าวพลเมือง จะพาไปฟังแง่มุมความผูกพันของชาวอีสานกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่าง “หมอลำ” ที่ไม่เพียงแต่สะท้อนความโดดเด่นของชาวอีสาน แต่ ยังสร้างความสนุกสนาน ความม่วนซื่นให้กับพวกเขามาโดยตลอด ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 11 […]

นักข่าวพลเมือง : รำวงย้อนยุค บ้านสร้างช้าง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

รำวงย้อนยุคของชาวบ้านสร้างช้าง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร นอกจากสะท้อนภูมิปัญญาผ่านกลอนลำ ยังเป็นอีกกิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชน  ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ออกอากาศวันที่ 27 เมษายน […]