“หุ่นฟางยักษ์” ศิลปะกลางทุ่งนามหาสารคาม

เครือข่ายศิลปินในจังหวัดมหาสารคาม ระดมไอเดียผุดงานศิลปะกลางทุ่งนา จัดเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2018 วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์และชื่นชมงานศิลปะจากฟางข้าว

นักข่าวพลเมือง : หมอลำหุ่น

ศิลปะพื้นบ้านชาวอีสานอย่าง “หมอลำ” ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ และวันนี้ที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ครูและเยาวชนที่นั่นได้นำเอาบทร้องหมอลำมาประยุกต์เนื้อหาเข้ากับคติธรรมนิทานพื้นบ้านผ่านการแสดงละครหุ่นที่ทำจากกระติบข้าวเหนียวเพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆในชุมชน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters […]